Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Reklamační řád

Záruční podmínky

 • Při převzetí výrobku u obchodníka, si vždy zkontrolujte, zda jsou údaje o značce, typu a výrobním čísle totožné s výrobkem.
 • U všech výrobků naleznete veškerou dokumentaci, jedná se o záruční list, návod v českém jazyce a seznam servisních středisek.
 • Jedná li se o záruční opravu, je zdarma a je účtována nositeli záruky.

Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat

 • název, model a typ výrobku
 • výrobní číslo Product Number (u některých výrobků i ART) a sériové číslo
 • datum prodeje
 • razítko a podpis prodejce 

Při objednávce záruční opravy je potřeba nahlásit

 • Vaše jméno, adresu a telefon
 • značku, typ a výrobní číslo popř. ART nebo Prod.No. výrobku
 • popis závady

Pozáruční opravy

Náklady na pozáruční opravu hradí spotřebitel (cesta, práce, materiál)
Na každou pozáruční opravu je poskytována záruční lhůta.

 • 3 měsíce na práci v souladu s § 654 Občanského zákoníku.
 • Na dodaný materiál poskytuje Zhotovitel záruční dobu 24 měsíců od doby ukončení opravy, vyjma materiálu, který podléhá zvláštním právním předpisům.

 

Reklamační řád

Tento řád vychází z platného Občanského zákoníku a je upřesněn prodávajícím, firmou Chladservis VaRa, spol. s r.o., Křenová 19, 602 00 Brno.
V zájmu co nejpružnějšího vyřízení Vaší reklamace v záruční době nás prosím kontaktujte na tel. č. 543 235 156, kde s Vámi dojednáme nejlepší postup pro řešení.
 
Reklamace v záruční době:

 1. Záruční dobu stanovují jednotliví výrobci individuálně. Záruční doba (min. 24 měsíců) je uvedena na záručním listu.
 2. Záruční doba začíná platit datem prodeje spotřebiče kupujícímu.
 3. V případě závady na spotřebiči v záruční době má zákazník právo na bezplatnou opravu spotřebiče nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady autorizovanému servisnímu středisku. (Seznam autorizovaných středisek je dodáván společně se zbožím, popřípadě informaci o nejbližším servisním centru sdělí prodávající).
 4. Komunikaci se servisními středisky zákazník dokladuje potvrzeným záručním listem a fakturou. Tyto doklady zákazník obdrží při převzetí zboží od prodejce.
 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v servisu.
 6. V případě, že spotřebič není opravitelný u zákazníka, je zboží odvezeno do servisního střediska, kde je opraveno. Náklady na opravu spotřebiče a jeho dopravu jsou pro zákazníka bezplatné (nevztahuje se na malé volně stojící spotřebiče).
 7. Jestli-že servisní technik shledá závadu na spotřebiči neopravitelnou, sepíše o této skutečnosti se zákazníkem reklamační protokol, ve kterém je závada popsána a neopravitelnost potvrzena. Na základě této zprávy zákazník požaduje výměnu zboží nebo vrácení finanční částky u prodávajícího.

 
Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

 • na poškození běžným opotřebením
 • spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.) nebylo-li prokázáno,
 • že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky
 • poškozením zboží při přepravě (řeší se s dopravcem při převzetí)
 • nesprávnou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly, vniknutím vody nebo jiných tekutin
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN – přepětím v elektrické síti apod.
 • pokud byly provedeny zásahy (opravy, úpravy) do výrobku neautorizovaným servisem
 • při mechanickém poškození při používání výrobku
 • při používání výrobku nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům apod. vyjímkou jsou příspěvkové organizace)
 • na znečištění přístroje a jeho případné čištění

Přes 30 let na trhu

Vlastní servisopravy u zákazníků

Komfortní dopravavčetně výnosu a montáže

Moderní eshop od Home Credit na technologii webmiumeshop.cz